Dikobesättningen

Avelsintresset har hela tiden stått i centrum, så därför ville vi ha en renrasig besättning och valet föll på rasen Simmental. En ras med sitt ursprung i Schweiz där en dal med samma namn har fått ge rasen sitt namn. De första djuren importerades till Sverige 1974 och rasen har sedan vuxit i Sverige. Genom sitt ursprung som kombinerad mjölk/köttras är det den köttras i landet som har den absolut högsta mjölkavkastningen till kalven, därav de högsta avvänjningsvikter och ettårsvikter under många år i köttboskapskontrollen KAP. Rasen räknas till de tyngre köttraserna där medelvikten för fullvuxna kor ligger på ca 750-800 kg och fullvuxna tjurar 1250 kg. Rasen passar både som fader- och moderras i olika korsningskombinationer inom den självrekryterande köttproduktionen – en komplett köttras.

Som en grundplåt beslutade vi att under hösten 2018 att köpa in 36 st stamboksförda djur från fyra gårdar Änga och Loftsgård i Småland, Esered i Halland och Åbuen i Skåne.

Avelstrategi

Besättningen är KAP-ansluten och vägningar sker vid födseln samt vid 200 och 365 dagar ålder. Värdena sammanvägs och ligger sedan till grund för stambokföring, avelsvärdering och produktionsplanering. De bäst lämpade tjurkalvarna anmäls till prövning på prövningsstationen Gunnarp i Hörby.

Ambitionen är att ta fram djur med hög tillväxt, lätta kalvningar och med ett behagligt lynne. Djurens naturliga förmåga att som idisslare omvandla grovfoder är en viktig egenskap som också tas hänsyn till i avelsarbetet. Kraftfoder ges bara i begränsad omfattning till kalvarna efter avvänjning på hösten och om det behövs beroende på ensilagets näringsinnehåll till korna efter kalvning innan betessläppning.

För att få tillgång till de bästa tjurarna som finns används semin i så hög omfattning som möjligt. Från sista delen av mars och fram till betessläppning i mitten på maj semineras så mycket som är möjligt. Aktivitetsmätning används för att inte missa några tillfällen, ca halva besättningen brukar vara dräktig med semintjurar vid betessläppningen. På betet får sedan två tjurar ta vid och betäcka de övriga korna. Tjurdoserna som används kommer i huvudsak från Växa Sveriges sortiment men även importtjurar främst från Danmark, Tyskland och Canada för att få in nya gener. Besättningen är BVD- och leukosfriförklarad, samt har A-status i paratuberkulos-programmet

För att se djuren som vi har till salu följ knapparna nedan.