Gården

Jag som brukar gården Prästkulla idag heter SvenInge och bor här tillsammans med min fru Gunilla. Jag jobbar heltid på gården och Gunilla hjälper till på lediga stunder. Vi tar också in extra arbetskraft vid behov. Nedan följer en kort beskrivning om hur gården kom in i släkten och fram till idag.

År 1909 köpte min farfars far Johan-Alfred Ågren gården Prästkulla. Sedan år 1684 hade då gården varit i Kronans ägo som mönstringsskrivarboställe vid 3:dje Majorscompaniet Kungl. Calmar regemente fram till år 1880. Sedan sorterade gården under Svenska stadsverket fram till 1908 då flera gårdar i trakten såldes ut till privata köpare. Gården ligger mitt på småländska höglandet, 297 m.ö.h i ett småbrutet landskap med betesmarker och små åkrar omgivna av skog. Djuren är nödvändiga för att kunna hålla de steniga betesmarkerna och de små åkrarna öppna.

Jag är alltså fjärde generationen som brukar fastigheten och köpte den år 1990 av min far och farbror. Värt att nämnas är två viktiga händelser under 1980-talet som förändrade fastigheten. 1982 köptes granngården Källeryd vilket gjorde att arealen fördubblades till 133 ha. Samt att i maj 1984 brann ladugården och maskinhall ner till grunden. Orsaken var en gnistbildning från en halmhack. En fruktansvärd tragedi eftersom alla djuren brann inne. På senhösten 1985 togs en ny modern låghusladugård med kortbås i drift. Med facit i hand så skapade dessa båda händelser trots tragiken med branden ändå bättre förutsättningar för mig att ta över mjölkproduktionen. Övertagandet skedde år 1994 och då med ca 30 kor och rekrytering.

Tankar om att utöka produktionen och samtidigt förbättra miljön för korna gjorde att jag år 2000 byggde till en lösdriftsavdelning med 73 platser.

Den kompletterades med en Lely mjölkrobot år 2006 vilket var en klar förbättring både arbetsmiljömässigt och för djuren. Besättningen hade då fördubblats till ca 70 kor.

Efter att år 2018 ha mjölkat i 25 år togs beslutet att göra en driftsomläggning till dikoproduktion. Mjölkbesättningen såldes i sin helhet till Dalsland och finns nu på Nuntorps naturbruksgymnasium.

Lite kuriosa är att vi i 100 år har varit väderobservatörer åt SMHI. Min farfar Fritjof började 1920 med detta för att få en liten extrainkomst till jordbruket. Vi har sedan dess två gånger per dygn rapporterat in väderdata så det finns en lång sammanhängande väderstatistik över gården.